Om meg

Jeg elsker å jobbe med farger og retninger, i lag på lag.